תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-2 03/06/2014

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 175 תל אביב טל יצחקיאן 1

65.00 624 תל אביב אומרי סלע 2

64.69 621 תל אביב תום ארבל 3

הטבלה נערכה ב - 05/06/2014