אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-2 10/10/2014

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 259 תל אביב טל יצחקיאן 1

100.00 960+ 209 תל אביב תום ארבל 2

51.35 493 הרצליה בר בכור 3

הטבלה נערכה ב - 12/10/2014