דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בדאוני צוקים F3F

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 100.00 רעננה ישראל אופק 1

73.08 71.67 73.08 כפר סבא אלעד חמאוי 2

70.53 64.93 70.53 רעננה אלכס גרינברג 3

69.00 49.77 69.00 כפר סבא מארק אריסטוב 4

63.50 45.37 63.50 כפר סבא דורון זמיר 5

57.60 0.00 57.60 רעננה רנה וולך 6

56.30 0.00 56.30 כפר סבא ארז בלומנטל 7

52.97 46.03 52.97 כפר סבא אלעד בן משה 8

הטבלה נערכה ב - 24/12/2014

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 24/10/2014 1

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 15/11/2014 2