דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים קרב F2D

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 100.00 חדרה ואדים זאיקין 1

80.00 80.00 80.00 חדרה ולרי פולסקי 2

הטבלה נערכה ב - 24/12/2014

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2D 29/03/2014 1

תחרות ארצית F2D 24/05/2014 2