דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 89.26 פתח תקווה רונן איזנברג 1

100.00 0.00 100.00 חיפה ויקטור מלישב 1

77.57 0.00 77.57 רעננה פטר גויכמן 3

הטבלה נערכה ב - 24/12/2014

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2B 31/05/2014 1

אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 24/10/2014 2