אליפות ישראל בגלשונים 26/10/2013

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 46 ראשון לציון טל מיצמכר 1

8 תל אביב מאיה דור 2

5 רמת גן ליאן ויסברג 3

הטבלה נערכה ב - 28/10/2013