יום הטיסנאות בגלשונים 19/03/2013

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 12 תל אביב תום ארבל 1

הטבלה נערכה ב - 21/03/2013