תחרות ארצית F5J 09/11/2013

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 9484 רעננה תומר אופק, ישראל אופק, גור שפירא 1

הטבלה נערכה ב - 10/11/2013