תחרות ארצית F5J 02/03/2013

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11794 רעננה ישראל אופק, תומר אופק, אלכס גרינברג 1

8303 רעננה בעז ברנע, פלג מנוליס, גור שפירא 2

הטבלה נערכה ב - 03/03/2013