תחרות ארצית F5J 02/03/2013

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 4000 תל אביב רועי דור 1

0.8750 3965 רעננה ישראל אופק 2

0.7500 3935 רעננה תומר אופק 3

0.6250 3894 רעננה אלכס גרינברג 4

3746 נהריה דורי לבקוביץ 5

3596 רעננה בעז ברנע 6

2661 אורח גיל ברקאי 7

2370 רעננה פלג מנוליס 8

2337 רעננה גור שפירא 9

2119 רעננה אלמוג אל נתן 10

הטבלה נערכה ב - 03/03/2013