תחרות ארצית F5J 02/03/2013

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

3935 רעננה תומר אופק 1

2370 רעננה פלג מנוליס 2

2119 רעננה אלמוג אל נתן 3

הטבלה נערכה ב - 03/03/2013