תחרות ארצית F5J 13/04/2013

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10511 רעננה פלג מנוליס, אור אורינובסקי, אלכס גרינברג 1

8039 רעננה גור שפירא, תומר אופק, ישראל אופק 2

הטבלה נערכה ב - 17/04/2013