תחרות ארצית F5J 13/04/2013

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

3615 רעננה פלג מנוליס 1

2572 רעננה תומר אופק 2

הטבלה נערכה ב - 17/04/2013