אליפות ישראל מסוקים F3N - MASTERS 20/09/2013

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 887 רעננה אלון ברק 1

0.7500 99.89 886 ראשון לציון דניאל קצב 2

99.66 884 ראשון לציון אופק קצב 3

93.80 832 אורח יהונתן יפה 4

92.78 823 באר שבע איתן גולדשטיין 5

86.58 768 אורח אסף אלוש 6

74.63 662 ירושלים ברק שילו 7

הטבלה נערכה ב - 22/09/2013