אליפות ישראל מסוקים F3N - EXPERTS 20/09/2013

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 829 אורח דור שמילביץ 1

1.0000 85.40 708 מרכז חן תם 2

83.23 690 אורח אבנר ברנדשפט 3

78.89 654 אורח נאור חמד 4

74.43 617 אורח נדב קניטל 5

71.77 595 נהריה בראל אטנלוב 6

הטבלה נערכה ב - 22/09/2013