דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה במסוקים פריסטייל - F3N

MASTERS

סה"כ 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 רעננה אלון ברק 1

99.89 99.89 ראשון לציון דניאל קצב 2

99.66 99.66 ראשון לציון אופק קצב 3

92.78 92.78 באר שבע איתן גולדשטיין 4

74.63 74.63 ירושלים ברק שילו 5

הטבלה נערכה ב - 01/12/2013

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל מסוקים F3N - MASTERS 20/09/2013 1