תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 16/03/2013

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1746 רמת גן עומרי סמואל 1

33.85 591 רמת גן נדב עיני 2

הטבלה נערכה ב - 20/03/2013