תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K מבחן 4 ל 2014 05/10/2013

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 2550 רמת גן נדב עיני 1

91.57 2335 חיפה יובל בן נתן 2

הטבלה נערכה ב - 07/10/2013