תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 23/11/2013

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 2258 רמת גן נדב עיני 1

95.39 2154 חיפה יובל בן נתן 2

86.05 1943 רמת גן עומרי סמואל 3

הטבלה נערכה ב - 24/11/2013