אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 19/10/2013

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4000 רעננה ישראל אופק 1

0.7500 70.93 2837 רעננה גור שפירא 2

69.15 2766 רעננה תומר אופק 3

56.40 2256 כפר סבא דורון זמיר 4

52.80 2112 כפר סבא מארק אריסטוב 5

הטבלה נערכה ב - 20/10/2013