אליפות ישראל בטיסני כבלים קרב F2D 19/10/2013

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4 חדרה ואדים זאיקין 1

75.00 3 חדרה ולרי פולסקי 2

הטבלה נערכה ב - 20/10/2013