תחרות ארצית F2D 18/05/2013

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ולרי פולסקי 1

80.00 4 מרכז אולג רדיונוב 2

60.00 3 חדרה ואדים זאיקין 3

הטבלה נערכה ב - 20/05/2013