דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים קרב - F2D

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 60.00 100.00 חדרה ואדים זאיקין 1

180.00 75.00 100.00 80.00 חדרה ולרי פולסקי 2

140.00 0.00 80.00 60.00 מרכז אולג רדיונוב 3

הטבלה נערכה ב - 01/12/2013

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2D 16/03/2013 1

תחרות ארצית F2D 18/05/2013 2

אליפות ישראל בטיסני כבלים קרב F2D 19/10/2013 3