תחרות ארצית F2B 25/05/2013

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 1070 פתח תקווה גלעד זעירא 1

0.8000 93.27 998 פתח תקווה עמית שני 2

0.6000 91.03 974 פתח תקווה רונן איזנברג 3

81.40 871 רעננה פטר גויכמן 4

74.67 799 פתח תקווה אדיר בן אבי 5

2.24 24 חיפה ויקטור מלישב 6

הטבלה נערכה ב - 28/05/2013