אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 12/10/2013

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 99.98 2063.5 פתח תקווה עמית שני 1

0.6667 93.68 1933.5 פתח תקווה רונן איזנברג 2

91.38 1886 חיפה ויקטור מלישב 3

73.09 1508.5 רעננה פטר גויכמן 4

הטבלה נערכה ב - 20/10/2013