תחרות ארצית F2B 06/07/2013

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 99.97 1112.7 פתח תקווה גלעד זעירא 1

0.7500 92.99 1035 פתח תקווה עמית שני 2

92.56 1030.2 פתח תקווה רונן איזנברג 3

87.30 971.7 אורח פיטר בביאק 4

75.27 837.7 רעננה פטר גויכמן 5

64.35 716.2 פתח תקווה אדיר בן אבי 6

הטבלה נערכה ב - 15/07/2013