דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים אוירובטיקה - F2B

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 0.00 100.00 100.00 פתח תקווה גלעד זעירא 1

193.27 100.00 93.02 93.27 פתח תקווה עמית שני 2

186.29 93.70 92.59 91.03 פתח תקווה רונן איזנברג 3

156.69 73.10 75.29 81.40 רעננה פטר גויכמן 4

139.04 0.00 64.37 74.67 פתח תקווה אדיר בן אבי 5

93.64 91.40 0.00 2.24 חיפה ויקטור מלישב 6

הטבלה נערכה ב - 01/12/2013

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2B 25/05/2013 1

תחרות ארצית F2B 06/07/2013 2

אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 12/10/2013 3