תחרות ארצית F2B 25/05/2013

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 799 פתח תקווה אדיר בן אבי 1

הטבלה נערכה ב - 28/05/2013