תחרות ארצית F2B 06/07/2013

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

716.2 פתח תקווה אדיר בן אבי 1

הטבלה נערכה ב - 15/07/2013