תחרות פסח ח-1 30/03/2013

טיסני מנוע חופשי מ-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 900 ראשון לציון שמוליק סיטון 1

הטבלה נערכה ב - 02/04/2013