תחרות שבועות ח-1 14/05/2013

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-1 דרוג בוגרים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 127 ראשון לציון שמוליק סיטון 1

הטבלה נערכה ב - 12/09/2013