תחרות סוכות ג-1 20/09/2013

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 800 חדרה אור שבת, אלעד ליפשין, דור שורקי 1

הטבלה נערכה ב - 22/09/2013