תחרות סוכות ג-1 20/09/2013

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 360+ 420 נהריה אברהם ברוך 1

0.8750 360+ 343 נהריה גיל חגי 2

0.7500 360+ 169 חדרה אור שבת 3

0.6250 360+ 147 ראשון לציון יהונתן שגב 4

360+ 117 ראשון לציון גיל מיצמכר 5

330 תל אביב אומרי סלע 6

248 חדרה אלעד ליפשין 7

192 חדרה דור שורקי 8

13 תל אביב טל יצחקיאן 9

הטבלה נערכה ב - 22/09/2013