תחרות סוכות ג-1 20/09/2013

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

330 תל אביב אומרי סלע 1

192 חדרה דור שורקי 2

13 תל אביב טל יצחקיאן 3

הטבלה נערכה ב - 22/09/2013