תחרות ארצית בטיסני פנים פ-1 04/05/2013

טיסני פנים פ-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 686 הרצליה בר בכור, תומר אובליגנהרץ, ויקטור סולומטין 1

הטבלה נערכה ב - 08/05/2013