אליפות ישראל מ-2 24/08/2013

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 139 בת ים מיקי משיח 1

0.7500 100.00 960+ 123 בת ים קובי יצחקוב 2

96.67 928 בת ים אבי אליקים 3

86.04 826 בת ים שלמה נג'רי 4

79.17 760 רחובות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 25/08/2013