תחרות שבועות מ-2 14/05/2013

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2865 בת ים אבי אליקים, מיקי משיח, קובי יצחקוב 1

הטבלה נערכה ב - 16/05/2013