תחרות פסח מ-2 30/03/2013

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 167 בת ים קובי יצחקוב 1

0.7500 100.00 960+ 140 בת ים שלמה נג'רי 2

93.54 898 רחובות יורי זילברשטיין 3

90.31 867 בת ים אבי אליקים 4

88.96 854 בת ים מיקי משיח 5

הטבלה נערכה ב - 02/04/2013