תחרות חנוכה מ-2 29/11/2013

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 438 בת ים מיקי משיח 1

0.7500 100.00 960+ 387 בת ים אבי אליקים 2

100.00 960+ 301 בת ים שלמה נג'רי 3

100.00 960 בת ים קובי יצחקוב 4

88.44 849 רחובות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 01/12/2013