דוח ביניים מצטבר ( 5 מתוך 6 ) טיסני מנוע חופשי מ-2 אליפות

אירופה - רומניה 2014

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

498.44 25.00 98.44 100.00 100.00 100.00 100.00 בת ים קובי יצחקוב 1

489.99 100.00 90.31 100.00 83.65 99.68 100.00 בת ים שלמה נג'רי 2

484.77 96.46 100.00 90.31 89.79 99.04 98.96 בת ים אבי אליקים 3

449.89 0.00 100.00 88.96 81.25 79.68 100.00 בת ים מיקי משיח 4

408.91 0.00 44.69 93.54 98.96 87.66 84.06 רחובות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 01/07/2013

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל מ-2 25/08/2012 1

תחרות סוכות מ-2 05/10/2012 2

תחרות חנוכה מ-2 14/12/2012 3

תחרות פסח מ-2 30/03/2013 4

תחרות שבועות מ-2 14/05/2013 5

תחרות תחילת חופש מ-2 28/06/2013 6