תחרות תחילת חופש מ-2 28/06/2013

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2126 בת ים שלמה נג'רי, אבי אליקים, קובי יצחקוב 1

הטבלה נערכה ב - 30/06/2013