תחרות סוכות ג-2 SUKKOT OPEN 20/09/2013

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 חדרה אור שבת, גלעד מרק, ירון קרפל 1

2.0000 2854 נהריה גיל חגי, עזרא קראוס, אברהם ברוך 2

2719 ראשון לציון יהונתן שגב, עמרי סירקיס, גיל מיצמכר 3

2245 תל אביב אוהד ויספלנר, תום ארבל, טל יצחקיאן 4

הטבלה נערכה ב - 22/09/2013