תחרות פסח ג-2 30/03/2013

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 88 תל אביב אוהד ויספלנר 1

0.9500 100.00 960+ 86 חדרה ירון קרפל 2

0.9000 100.00 960+ 83 חדרה אור שבת 3

0.8500 100.00 960+ 61 בת ים איתן חבה 4

0.8000 100.00 960+ 52 נהריה טוביה פייביש 5

0.7500 100.00 960+ 42 ראשון לציון עמרי סירקיס 6

0.7000 100.00 960+ 40 רמת השרון שמוליק קופליק 7

0.6500 100.00 960+ 18 ראשון לציון גיל מיצמכר 8

0.6000 98.44 945 נהריה גיל חגי 9

0.5500 97.81 939 ראשון לציון יהונתן שגב 10

97.60 937 חדרה גלעד מרק 11

97.50 936 נהריה עזרא קראוס 12

97.29 934 ראשון לציון עודד פישלר 13

95.21 914 תל אביב טל יצחקיאן 14

92.92 892 ראשון לציון גיורא הרצברג 15

91.25 876 נהריה אברהם ברוך 16

81.04 778 ראשון לציון חני סירקיס 17

63.85 613 הרצליה תומר אובליגנהרץ 18

62.81 603 הרצליה בר בכור 19

53.75 516 תל אביב תום ארבל 20

43.65 419 חדרה אלעד ליפשין 21

הטבלה נערכה ב - 02/04/2013