תחרות שבועות ג-2 14/05/2013

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 393 נהריה גיל חגי 1

0.9286 100.00 960+ 378 ראשון לציון עמרי סירקיס 2

0.8571 100.00 960+ 367 רמת השרון שמוליק קופליק 3

0.7857 99.79 958 ראשון לציון יהונתן שגב 4

0.7143 98.44 945 תל אביב אוהד ויספלנר 5

0.6429 97.92 940 חדרה אור שבת 6

0.5714 97.40 935 חדרה גלעד מרק 7

96.67 928 חדרה ירון קרפל 8

92.81 891 נהריה עזרא קראוס 9

86.15 827 ראשון לציון גיורא הרצברג 10

81.88 786 ראשון לציון גיל מיצמכר 11

72.40 695 תל אביב טל יצחקיאן 12

60.83 584 בת ים איתן חבה 13

45.94 441 נהריה טוביה פייביש 14

25.00 240 נהריה אברהם ברוך 15

הטבלה נערכה ב - 16/05/2013