תחרות פסח ג-2 30/03/2013

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 914 תל אביב טל יצחקיאן 1

85.12 778 ראשון לציון חני סירקיס 2

67.07 613 הרצליה תומר אובליגנהרץ 3

65.97 603 הרצליה בר בכור 4

56.46 516 תל אביב תום ארבל 5

הטבלה נערכה ב - 02/04/2013