תחרות תחילת חופש ג-2 28/06/2013

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 792 תל אביב טל יצחקיאן 1

הטבלה נערכה ב - 30/06/2013