תחרות שבועות ג-2 14/05/2013

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 695 תל אביב טל יצחקיאן 1

הטבלה נערכה ב - 16/05/2013