תחרות תחילת חופש ג-2 28/06/2013

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2878 ראשון לציון עמרי סירקיס, גיל מיצמכר, גיורא הרצברג 1

2837 חדרה גלעד מרק, אור שבת, ירון קרפל 2

2787 נהריה עזרא קראוס, גיל חגי, אברהם ברוך 3

הטבלה נערכה ב - 30/06/2013