אליפות ישראל בגלשונים 27/10/2012

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 43 תל אביב תום ארבל 1

הטבלה נערכה ב - 29/10/2012