יום הטיסנאות בגלשונים 03/04/2012

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 39 רעננה שני שניידר 1

19 אורח ואלריה אריסטוב 2

הטבלה נערכה ב - 05/04/2012